Gattung:
Aufsatz
Autor/Herausgeber:
Ehsan Ahmed
 
Normierte Form: [Ahmed, Ehsan]
Titel:
Clément Marot's parallel conversions : a reading of the 1543 Psaumes
Zeitschrift:
Journal of Medieval and Renaissance Studies
Jahrgang:
20
Erscheinungsjahr:
1990
Seiten:
137-155
Schlagwörter:
Marot, Clément (1496-1544) - Psalmen - Übersetzung
Signatur:
XXII 1