Gattung:
Aufsatz
Autor/Herausgeber:
Peter Moore
 
Normierte Form: [Moore, Peter]
Titel:
Gold Without Dross : Assessing the Debt of John Calvin to the Preaching of John Chrysostom
Zeitschrift:
Reformed Theological Journal
Band:
69
Heft:
2
Erscheinungsjahr:
2009
Seiten:
109-129
Schlagw÷rter:
Calvin, Jean - Predigt
Johannes Chrysostomos - Wirkungsgeschichte
Signatur:
XXII 13